เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


          เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

               วันนี้(14 เมษายน 2562) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลชะมายจัดงานประเพณีสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมาย ที่ต่างแต่งกายหลากหลายสีสัน บางรายแต่งตัวด้วยผ้าขาวม้าลวดลายต่างๆ เข้าร่วม

                กิจกรรมรดน้ำขอพร เทศบาลตำบลชะมายได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ ผู้มีพระคุณ พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม แต่ละปีจะเห็นว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ลูกๆหลานๆได้อยู่พร้อมหน้ากัน จะได้สานความผูกพันในครอบครัวให้ยิ่งอบอุ่นและมีความสุขตลอดเทศกาลนี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพฟรีจากหน่วยงานที่มาร่วมตั้งจุดบริการด้วย

                 ทั้งนี้ วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบสานมายาวนาน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทุกคน อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่ลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ตนเคารพนับถือ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม


2022-11-25
2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18