เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการเด็กและเยาวชน


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2554 ชาวตำบลชะมายขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15