เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการเด็กและเยาวชน


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2554 ชาวตำบลชะมายขอแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05