เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบรมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้า
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06