เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


งานประเพณีชักเรือพระประจำปี พ.ศ. 2554


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมายร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงประจำปี พ.ศ. 2554 โดยมีเรือพระเข้าร่วม ทั้งหมด 84 ลำ ในส่วนของเทศบาลตำบลชะมายมีเรือพระวัดวังบและเรือพระวัดเขากลายเข้าร่วม
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25