เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับอำเภอทุ่งสงจัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06