เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลชะมายเตรียมพร้อมเฝ้าระวังอุทุกภัย


เทศบาลตำบลชะมาย โดยนายสุทธิพร รสมาลี ปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการ การเตรียมอุปกรณ์กระสอบทราย การฝึกซ้อมแผนฯ และได้รับความอนุเคราะห์กระสอบทรายจากบริษัท วิรัช ค้าข้าว จำกัด
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25