เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 1 ธัีนวาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติขึ้่น โดยมีกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลและชุมชน มีกิจกรมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายและกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อและลูกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23