เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลชะมายร่วมเดินเทิดพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายสุทธิพร รสมาลี นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร.ตำบลชะมาย และประชาชนตำบลชะมายร่วมเดินเิทิดพระเกียรติและวางพานพุ่มแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25