เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563) ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย


เทศบาลตำบลชะมาย ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563) ณ ห้องประชุมสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12