เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12