เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมายเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล และศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12