เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการบัญฑิตน้อย


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมาย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายจัดโครงการบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้จัดขึ้นเป็นปีแรก
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23