เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการบัญฑิตน้อย


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมาย โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมายจัดโครงการบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะมาย ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้จัดขึ้นเป็นปีแรก
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06