เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559


เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุในตำบลชะมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อแสดงความเคารพนับถือรวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12