เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เทศบาลตำบลชะมาย (ระดับตำบล)


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมือง เทศบาลตำบลชะมาย (ระดับตำบล) หมู่ที่ 1 -8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขากลาย โดยมีพี่น้องประชาชนชาวตำบลชะมายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12