เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2559 ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย


เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายกเทศมนตรี นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลชะมาย เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ ประจำปี 2559 ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12