เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2555


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุประจำปี 2555 โดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ได้นำพนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรม ณ วัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06