เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


งานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมาย นำโดยนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และอปพร.ตำบลชะมายร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี 5 ธันวามาหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05