เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564

 
โครงการอบรมหมอดินอาสา ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นา...

การประชุมผู้ประกอบการเดินรถของสถานีขนส่งผู้โดยสารอ...

📍

การมอบอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ให้กับศูนย์พักคอยตำบ...

📌

 
เทศบาลตำบลชะมาย ขอเป็นกำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
 

 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
Updated 30 มีนาคม 2564