เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริการท่องเที่ยว

    รายละเอียดข่าว

ขอแจ้งหน่วยราชการ ภาคเอกชน ศาสนสถาน ตลาดสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร รณรงค์จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ ให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ ตลอดจนเอื้อเฟื้อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการ ทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ในความรับผิดชอบ และกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่วมีพฤติกรรมใช้ส้วมที่ถูกต้อง จัดให้มีและดูแลห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวกและถูกสุขลักษณะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องน้ำ และพื้นที่โดยรอบให้สวยงาม

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561