เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ สปสช.
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายธำรงค์ศักด์ ชาญอาวุธ
ประธานสภา
นายสมนึก เกิดช่วย
รองประธานสภา
 

 

 
นางสวาท ณ สุวรรณ
 
 
เลขานุการสภา
 

 

นายสมนึก เกิดช่วย
นายเดชณ์ ชาญอาวุธ
นายธรรมนูญ จุติชอบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 

นางสวาท ณ สุวรรณ
นายพรรษา วิเศษอักอักษร
นายสุรศักดิ์ เดชะราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 

นายประสงค์ พรหมวันรตน์
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
นายธำรงค์ศักดิ์ ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

 

นายสมคิด จุ้ยนุ่น
นายสลัด พรหมดนตรี
นายทวีศักดิ์ ปานมี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2